Mamu Ngombe

  • Dress: 8-10
  • Waist: 28"
  • Shoes: 3
  • Hair: Black
  • Eyes: Brown